[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

นายสำเนียง อัตไพบูลย์
รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 

ถ้าสมาชิกเว็บไซต์ KM เดิม ไม่สามารถล็อกอินเข้าระบบได้

ให้ทำการสมัครสมาชิกใหม่

 

โครงการพัฒนาระบบการป....
การพัฒนาสภาพแวดล้อมท....
การพัฒนาครูภาษาไทยระ....
รายงานการพัฒนาการจัด....
การขับเคลื่อนโครงการ....
การฝึกทักษะขั้นตอนใน....
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทา....
ห้องสมุดมีชีวิต โรงเ....
การประกันคุณภาพการศึ....
ห้องสมุดมีชีวิต โรงเ....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 367
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้

  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 นางสาวนริศรา ทาสีคำ 12
 ดาววรักษ์ หลวงโปธา 8
 นางวนิดา ทนุชิต 6
 นางสาวเสาวรส โปธิกา 6
 นิภาพร ซุยหลวง 5
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
2 คน
สถิติเดือนนี้
7 คน
สถิติปีนี้
456 คน
สถิติทั้งหมด
3395 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มตรวจสอบภายใน
การจัดประสบการณ์ปฐมวัย
ด้านนโยบาย
การบริหารสถานศึกษา
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมการจัดทำเว็บไซด์การจั....
ทดสอบการส่งรายการนำเสนอผลงานผ่านระบบการจ....
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้


         ทดสอบระบบการจัดการความรู้เวอร์ชั่น 2.0 ครับ


         สวัสดีครับทดลองใช้เวบการจัดการความรู้เชตพื้นที่การศึกษาครับ

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง สำนักงา
    โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึก.....อ่านต่อ

การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง
    การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง สำนักงานเขตพื้นที.....อ่านต่อ

การพัฒนาครูภาษาไทยระดับประถมศึกษามนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ด้ว
    บทคัดย่อ.....อ่านต่อ

รายงานการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีว
    รายงานการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิ การศึกษาปฐมว.....อ่านต่อ

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ
    การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพู.....อ่านต่อ

การฝึกทักษะขั้นตอนในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย Coding Board ของนักเ
    การฝึกทักษะขั้นตอนในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย Coding Board ของนักเรียนระดับประถมศึก.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 1676 / )
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf