[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

ดวงใจ ถวิลไพร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 

ถ้าสมาชิกเว็บไซต์ KM เดิม ไม่สามารถล็อกอินเข้าระบบได้

ให้ทำการสมัครสมาชิกใหม่

 

การประกวดแข่งขันงานศ....
การตรวจสอบ ติดตาม แล....
รายงานการประเมินโครง....
รายงานการนิเทศโดยใช้....
รายงานผลการประเมินส่....
การเพิ่มศักยภาพบุคลา....
การพัฒนารูปแบบการนิเ....
โครงการพัฒนาระบบการป....
การพัฒนาสภาพแวดล้อมท....
การพัฒนาครูภาษาไทยระ....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 373
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้

  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 นางสาวนริศรา ทาสีคำ 12
 ดาววรักษ์ หลวงโปธา 8
 นางวนิดา ทนุชิต 6
 นางสาวเสาวรส โปธิกา 6
 เจตนา แก้วทิพย์ 5
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
61 คน
สถิติปีนี้
383 คน
สถิติทั้งหมด
5078 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มตรวจสอบภายใน
การจัดประสบการณ์ปฐมวัย
ด้านนโยบาย
การบริหารสถานศึกษา
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมการจัดทำเว็บไซด์การจั....
ทดสอบการส่งรายการนำเสนอผลงานผ่านระบบการจ....
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้


         ทดสอบระบบการจัดการความรู้เวอร์ชั่น 2.0 ครับ


         สวัสดีครับทดลองใช้เวบการจัดการความรู้เชตพื้นที่การศึกษาครับ

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

การประกวดแข่งขันงานศิลปหตถกรรมนักเรียน ปีการศึกาา 2565 ของสถานศึกษาในสังก
    การประกวดแข่งขันงานศิลปหตถกรรมนักเรียน ปีการศึกาา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้น.....อ่านต่อ

การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของโรงเรียนใน
    การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเข.....อ่านต่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู
    บทสรุปผู้บริหาร.....อ่านต่อ

รายงานการนิเทศโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้
    การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.....อ่านต่อ

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชก
    รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพ.....อ่านต่อ

การเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของ สำนักง
    การเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 1878 / )
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf